Thai Botanical & Herbs

  • กลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยคุณค่า
    พฤกษานานาพรรณที่ผสานกันอย่างลงตัว
    จนเป็นสูตรลับที่ได้รับความนิยมสุงสุด

ครีมอาบน้ำ 2 ขนาด : 200 มล. และ 500 มล.
ครีมอาบน้ำรีฟิลขนาด 450 มล.