TVC: Parrot 70 years Anniversary "Pride of Thai"

ร่วมสร้างความภูมิใจในอัตตลักษณ์ไทย ซึ่งเปรียบได้กับความภูมิใจใน"สบู่นกแก้ว" อีกหนึ่งอัตลักษณ์ไทยที่อยู่ในหัวใจคนไทยมาอย่างยาวนาน...กว่า70ปี