ทานาคา

  • กลิ่นหอมละมุน
  • ผิวสวยผุดผ่องด้วยคุณค่าจากทานาคาแท้ๆ

สบู่ก้อน 3 ขนาด : 55 กรัม 70 กรัม และ 105 กรัม