ไวท์ ทานาคา

  • กลิ่นหอมละมุน
  • ผิวสวยผุดผ่องด้วยคุณค่าจากทานาคาแท้ๆ

สบู่ก้อน 2 ขนาด 70 กรัม และ 105 กรัม