กล้วยไม้ป่า

  • ที่สุดของกลิ่นหอมจากกล้วยไม้ป่าธรรมชาติ
  • ผิวชุ่มชื่นด้วยคุณค่าของกล้วยไม้ป่าธรรมชาติ
    และน้ำมันจากเมล็ดงา

สบู่ก้อน 2 ขนาด : 70 กรัม 105 กรัม