บุปผชาติ

  • กลิ่นหอมจากมวลดอกไม้หอมนานาชนิด
  • ผิวชุ่มชื่นด้วยคุณค่าของสารสกัดแตงกวาและยูคาลิปตัส

สบู่ก้อน 3 ขนาด : 55 กรัม 70 กรัม 105 กรัม