ลีลาวดี

  • กลิ่นดอกลีลาวดีบริสุทธิ์
  • ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ด้วยคุณค่าของสารสกัด
    จากเปลือกมังคุดและกานพล

สบู่ก้อน 3 ขนาด : 55 กรัม 70 กรัม 105 กรัม