มะลิ

  • ความหอมบริสุทธิ์สดชื่นของดอกมะลิ
  • สะอาด สดชื่นกลิ่นมะลิหอม บริสุทธิ์ และ มะขาม

สบู่ก้อน 4 ขนาด : 55 กรัม 70 กรัม 105 กรัม 140 กรัม