คลาสสิค คูล

  • ความหอมจากดอกไม้และพฤกษาไทย
  • เย็นสดชื่นผิวด้วยเมนทอล

สบู่ก้อน : 70 กรัม